کنترل کیفیت


فرایند کنترل کیفیت در گروه بازرگانی تامسی بر اساس استانداردهای بین المللی ISO 22000 و اصول HACCP از شرکت BRS آمریکا انجام می گردد.

اما ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) چیست؟

استاندارد ISO 22000، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نام دارد و برای سازمان هایی است که در زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند.

زنجیره مواد غذایی شامل شرکت هایی است که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت می کنند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی مرتبط با مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند.

استاندارد ایزو 22000 الزاماتی را برای سازمان ها ایجاد می کند تا تضمین نماید محصول غذایی ارائه شده عاری از هر نوع آلودگی می باشد. این آلودگی ها در این استاندارد به سه نوع میکروبی، شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شود.
HACCP چه کاربردی دارد؟

HACCP به معنای ” تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی” است ویک سیست بهداشتی در مدیریت کیفیت در صنایع غذایی محسوب می گردد.

HACCP را میتوان یک سیستم کنترلی ویکی از راه کار های عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی دانست که در طول زنجیره مواد غذایی(از تولید کننده اولیه تا مصرف کننده نهایی )دارای کار برد بوده وبا استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی فرآیند های غذایی اطمینان حاصل میگردد.

از دیدگاه کاربردی ، HACCP کلیه خواسته های Good Manufacturing Practices) GMP) و Good Hygiene Practices ) GHP) را در بر گرفته وتمامی جنبه های بهداشت مواد غذایی را تحت پوشش قرار میدهد. امتیازات سیستم HACCP ،علاوه بر تامین ایمنی مواد غذایی وسازگاری آن با سیستم مدیریت کیفیت نظیر سری استاندارد ISO 9001، کمک به توسعه تجارت جهانی از طریق افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی نیز میباشد. به کمک استقرار این سیستم از افت سطح کیفیت بهداشتی محصول به نحو برنامه ریزی شده و سیستماتیک جلوگیری بعمل می آید ، به نحوی که فرآورده های غذایی هیچگونه خطری برای مصرف کننده به همراه نداشته باشد.

زعفران این ادویه بینظبر ایرانی بدلیل داشتن طعم و رنگ و رایحه فوق العاده درآن سوی آبها نیزمورد استقبال قرار گرفته است و سالانه حجم زیادی اززعفران مورد استفاده دردنیا توسط تولید کنندگان ایرانی تامین میشود. تبعا کیفیت محصول زعفران بااین گستره استفاده درایران و جهان و قیمت بالایش مورد توجه حجم وسیعی ازمصرف کنندگان است. بازار رقابتی تولید زعفران درایران و حتی دربرخی کشورهای اروپایی تولید کنندگان رابرآن داشته است تاکیفیت محصول زعفرن خودراکه حاصل ازکیفیت و دقت درمراحل کاشت ، داشت و برداشت محصول زعفران است بیش ازپیش افزایش دهند.

سازمان استاندارد جهانی ایزو ISO نیزبه دلیل اهمیت کیفیت داشتن زعفران ، درسال 1993 استانداردی برای زعفران تدوین کرد و نام ISO3632 رابرآن نهاد. استاندارد ISO3632 دردو بخش ویژگیهای زعفران و روش تست و آزمون زعفران تدوین شده است. درسال 2010 قسمت دوم ازاستاندارد زعفران یعنی iso3632-2 مجددا ویرایش شد و استاندارد و گواهینامه اش iso3632-2:2010 نام گرفت. درسال 2011نیز قسمت اول مجددا ویرایش شد و استاندارد و گواهینامه اشiso3632-1:2011 نام نهاده شد.

استاندارد iso3632 درایران توسط سازمان ملی استاندارد ترجمه شده و شماره 1-259 و 2-259 رادرفهرست استانداردهای ملی بخود اختصاص داده است. استاندارد iso3632 بیانگر روشهای اندازه گیری و آنالیز قدرت رنگ و طعم دهی و تعیین درجه خلوص زعفران است.

فاکتورهای مهم کیفی قابل اندازه گیری در زعفران شامل کروسین (رنگ)، پیکروکروسین (طعم) و سافرانال (عطر) هستند. هر چه مقدار این فاکتورها بالاتر باشد، کیفیت زعفران نیز بالاتر است. ما در شرکت خود به مشتریان گزارشات آزمون اندازه گیری این فاکتورها که به روش اسپکتروفتومتری انجام می شود را ارائه می دهیم که نشان دهنده میزان کروسین (قدرت رنگدهی)، پیکروکروسین (طعم) و سافرانال (عطر) زعفران است.

این شرکت مفتخر است از معدود تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارای این گواهینامه معتبر و مهم از شرکت BRS آمریکا بوده و همواره در تلاش است تا آنچه را که موجب اطمینان و اعتماد بیشتر مشتریان محترم خود می گردد را به آنها هدیه دهد.