خط و مشی سازمانی

گروه بازرگانی تامسی مصمم است جهت کسب رضایت مشتریان و ارتقای خدمات خود خط مشی زیر را دنبال نموده و در دوره های زمانی مشخص بازنگری نماید:

1.  ارتباط مستمر با تامین کنندگان مستقیم زعفران

2.  جلب اعتماد و رضایت مشتریان داخلی و خارجی

3.  توسعه خط تولید محصولات شرکت از طریق توسعه فضای ساختمانی و تجهیزات

4.  تلاش در جهت شناسایی بازارهای بین المللی و حضور موثر و مستمر در اینگونه بازاره

5.  ارتقاﺀ سطح کیفی و کمی محصولات و ارائه محصولات بر پایه سلامتی مصرف کنندگان

6.  مجهز کردن خط تولید و دستیابی به حداکثر بهره وری تولید با استفاده بهینه از ماشین آلات و نیروی انسانی

7.  شناسایی مخاطرات احتمالی زیست محیطی ناشی از فرآیندهای عملیاتی و اعمال کنترل های لازم به منظور کاهش آنها

مدیریت سازمان با تعهد به اجرای الزامات استاندارد های ISO 22000 و ISO 3632 و الزامات مشتری و همچنین اعتقاد به بهبود مستمر مطابق شاخص های تعریف شده ، روند پیشرفت سازمان را مورد پایش قرار داده تا از اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت استقرار یافته اطمینان حاصل کند. خط مشی کیفیت سازمان در بازه زمانی یکساله مورد بازنگری قرار گرفته و کلیه اهداف کیفی سازمان براساس دیدگاه کلی ارائه شده مورد بازنگری قرار می گیرد.

حسین اسلام دوست

مدیرعامل