مصاحبه اختصاصی مدیر دفتر نمایندگی آلمان تامسی با خبرگزاری ایلنا

مدیرعامل کانون بانک‌های ایرانی در اروپا گفت: مدیرعامل اینسکس چند نفر جدید را برای بخش‌های مختلف دفتر این شرکت در پاریس استخدام کرده‌ ا...

ادامه مطلب