نمایندگی های مجاز تامسی

دفتر نمایندگی انحصاری چین
مدیریت : آقای جیم

آدرس: Room 815, Building 6, Yard 23, Guangqulu, Chaoyang District, Beijing, China
تلفن همراه : 8615611703979+
تلفن ثابت : 82622976-10-86+
ایمیل : china@tamsisaffron.com

دفتر نمایندگی انحصاری کانادا
مدیریت : دکتر فرهاد داداش پور

آدرس:Units# 83-7181 Yonge street , Markham, L3T 0C7, Toronto, Canada
تلفن همراه : 4600-826(416)1+
تلفن ثابت :
ایمیل : canada@tamsisaffron.com

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا
TARMESH, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

آدرس: Rua do Esmeraldo, nº 47, 3rd floor District: Ilha da Madeira
تلفن همراه:
تلفن: 393358336914+
ایمیل: eu@tamsisaffron.com